Aikido en Getaria y en Donostia / Aikido Getarian eta Donostian


Aikido en Getaria y Donostia.
30 años de experiencia, y sigo estudiango para mejorar.
Es una gran oportunidad, seas hombre o mujer.
Puede cambiar tu vida.
 
Aikido Getarian eta Donostian.
30 urteko esperientzia, eta hobetzeko ikasten jarraitzen dut.
Gizona zein emakumea izan, aukera aparta da.
Zure bizitza aldatu egin daiteke.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Cambio en el blog / Aldaketak blogean

La primera foto oficial de WAKE